Vanaf 2013 wordt Spaarnezicht opgenomen in het Kompas van de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Concreet betekent dit dat een van onze kernactiviteiten, het aanbieden van onderdak aan dak- en thuisloze jongeren – vanaf nu structureel gefinancierd wordt uit dit regionale budget. Goed nieuws dus!

Wat is het ‘Regionaal Kompas’?

Het Regionaal Kompas is ingesteld om de problematiek rond dak- en thuislozen en verslaafden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland aan te pakken. In dit Kompas staat beschreven hoe de zorg voor en opvang van deze kwetsbare groepen moeten worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van de Brede Centrale Toegang (BCT). Ook de financiering wordt vanuit het Kompas geregeld: vanuit de rijksmiddelen van het Kompas worden diverse projecten van de aangesloten organisaties gefinancierd.

  

Tot nu toe viel Spaarnezicht buiten deze financieringsstroom. Maar nu de gemeente Haarlem onze organisatie heeft opgenomen in het Kompas, kunnen ook wij profiteren van dit regionale budget. Deze structurele financiering betreft overigens alleen de opvang, dus kortweg het bieden van ‘brood, bed en bad‘ aan dak- en thuisloze jongeren. Onze kosten voor begeleiding en ondersteuning van de jongeren vallen hier niet onder.

  

Wat betekent dit voor Spaarnezicht?

Hoewel we ons realiseren dat het onderbrengen van Spaarnezicht in het Kompas helaas ook betekent dat projecten van andere organisaties geschrapt moeten worden, zijn wij heel blij met deze nieuwe ontwikkeling. Want met de toegang tot het Kompas hebben we nu een vaste financiering voor de jongerenopvang in Pension Spaarnezicht. En daarmee lijkt de structurele dekking van onze projecten – waarover we in het verleden in enkele brandbrieven meermaals onze zorgen hebben geuit - eindelijk geregeld.