Om het leven en werken in Pension Spaarnezicht voor zowel bewoners als medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te laten zijn, werkt Spaarnezicht intensief samen met andere instellingen. Zo is Odibaan sinds maart 2012 een belangrijke samenwerkingspartner van ons.

  

Wat doet Odibaan?

Een groot deel van de jongens en meiden die in Spaarnezicht komen wonen, heeft in eerste instantie geen baan, zit niet op school en/of is niet in het bezit van een startkwalificatie. Odibaan biedt begeleiding naar en bij betaald werk. Zij richten zich op volwassenen en jongeren die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die niet alleen begeleiding nodig hebben bij het vinden, maar ook bij het behouden van werk. Daarnaast biedt Odibaan begeleiding bij het vinden en succesvol afronden van een opleiding.

  

Odibaan gaat er vanuit dat iedereen die wil werken moet kunnen werken. Indien nodig ruimen zij obstakels uit de weg die werk of opleiding kunnen belemmeren. Hun begeleiding is altijd individueel gericht, met respect voor de keuzes die cliënten maken. Zij gaan op iedere mogelijke manier, samen met de jongere, op zoek naar een passende arbeidsplek. Het lukt natuurlijk niet altijd om direct werk te vinden. Daarom besteden zij ook de nodige aandacht aan het proces, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Ook als iemand een baan heeft kan Odibaan veel betekenen (job coaching). Omdat de begeleiding vanuit Odibaan voor onze jongeren niet altijd voldoende is, willen zij, indien mogelijk, wenselijk en/of noodzakelijk, een brug zijn tussen zorg en arbeid (life coaching). Daarvoor werken zij, op cliëntniveau, intensief samen met een groot aantal betrokken organisaties.

  

Samenwerking met Odibaan richting Spaarnezicht-jongere

Een aantal jongeren in Spaarnezicht heeft een geschiedenis van 12 ambachten en 13 ongelukken, een enkeling weet absoluut niet wat hij of zij wil of kan. Sommige jongeren met een Wajong hebben nog geen re-integratietraject aangeboden gekregen. Het contact met Odibaan wordt ingezet als blijkt dat de jongere op eigen kracht niet in staat is - of niet in beweging te krijgen is – om met ondersteuning van de woonbegeleiders van Spaarnezicht een zinvolle (on)betaalde dagbesteding te verwerven.

  

Om deze jongeren in hun zoektocht naar (passend) werk goed te kunnen begeleiden en aansturen, hebben de medewerker van Odibaan en onze woonbegeleiders elkaar hard nodig. Op iedere maandag houdt Odibaan spreekuur in Pension Spaarnezicht. Nauw overleg tussen de woonbegeleider en de medewerker van Odibaan, in samenspraak met de jongere, is daarbij een eerste vereiste. Belangrijke vragen daarbij zijn: waar zetten we op in? Wat is realistisch, gezien de draag– en spankracht? Goed overleg is essentieel, zeker ook omdat de medewerker van Odibaan een aantal jongeren gemiddeld slechts één uur per week ziet, terwijl de Spaarnezicht-werkers de jongeren veel vaker meemaken en dus beter zicht hebben op hun wel en wee. Dankzij deze samenwerking kunnen we de jongeren beter begeleiden en voorkomen dat zij tussen de mazen van het net vallen.