Stichting Spaarnezicht maakt jaarlijks een financieel en maatschappelijk verslag van het voorbijgaande jaar. Beide verslagen liggen bij het CIBG ter inzage. U kunt deze inzien via de website van het CIBG