Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met een meervoudige problematiek. Het verblijf in Spaarnezicht duurt zo lang als voor jou nodig is: voor de één is dit drie weken, voor een ander vier maanden. Na het verblijf in Spaarnezicht gaan sommige jongeren zelfstandig wonen, anderen wachten op een plaats in een woonproject met begeleiding.

 

Werken aan je toekomst

Spaarnezicht doet meer dan alleen onderdak bieden. Wij begeleiden en ondersteunen de jongeren ook bij het zoeken naar passend werk en/of opleiding. Dit gebeurt altijd in overleg met jou en betrokken instanties als de Sociale Dienst en Bureau Jeugdzorg.

 

Het verblijf in Spaarnezicht is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Wonen in Spaarnezicht betekent dat je ook werkt aan je toekomst. Samen met onze medewerkers zoek je uit wat wenselijk, zinvol en haalbaar is, en daar werk je aan. Zo wordt een keuze voor een verblijf in Spaarnezicht vooral een keuze voor jezelf.

 

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen

In Spaarnezicht besteden we ook veel aandacht aan andere zaken die je zelfstandigheid en zelfvertrouwen (kunnen) vergroten. Denk hierbij aan het herstellen van een dag- en nachtritme, het verantwoord omgaan met softdrugs en drank, het opbouwen en/of herstellen van sociale relaties en de weg leren kennen in het woud aan instellingen en instanties.

Verder vinden we het belangrijk dat het verblijf van jou en je medebewoners zo veilig en soepel mogelijk verloopt. Daarom gelden er in Spaarnezicht duidelijke Huisregels.

 

 

Wat verstaan we onder meervoudige problematiek’? Denk daarbij aan psychosociale of gedragsproblemen, maar ook aan problemen die ontstaan vanwege schulden, het niet kunnen vasthouden van werk of school en/ of dat je niet kunt terugvallen op je familie of vrienden.